แอฟริกันไวโอเล็ต

109 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปริมาณแสงแดด

แดดปานกลาง

ปริมาณน้ำ

ชอบน้ำ