เดหลี กวักมงคล

119 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปริมาณแสงแดด

แดดน้อย

ปริมาณน้ำ

ชอบน้ำ