ไลทอป หินมีชีวิต

69 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปริมาณแสงแดด

แดดจัด

ปริมาณน้ำ

ทนแล้ง