คลาสซูล่า ต้นไม้แห่งโชคลาภ

222 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปริมาณแสงแดด

แดดจัด

ปริมาณน้ำ

ทนแล้ง